Make your own free website on Tripod.com


AmUzE-prapaĝo | Enhavo de "AmUzE" 2-3/99 | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiĉoj | Adreso | Retpoŝto

PROKRASTISMO
(historiaj ekzemploj)

En 1984 oni petis la eminentan anglan fizikiston Rayleigh verki artikolon pri la lumo (angle: light) por enciklopedio. La artikolo ne estis preta ĝustatempe kaj ne povis aperi en la volumo "L". Bone", diris la redaktoro, "ni povas titoligi ĝin "optiko" (angle: optics). Sed ankaŭ por la "O"-volumo la teksto ne estis preta. Fine ĝi aperis sub titolo "Wave Theory of Light" - "Ondoteorio pri la lumo". (W estas en la fino de la angla alfabeto.)

Tiun tekston oni konsideras klasikaĵo de la fiziko kaj ĝis nun ĝi servas kiel ekzemplo pri profunda kaj klara verko pri la lum-teorio.

Noto de la redakcio: Se vi pensas, ke ni publikigas tiun tekston por pravigi la malfruiĝon de "AmUzE" 2/99, vi ne nepre pravas!


AmUzE-prapaĝo | Enhavo de "AmUzE" 2-3/99 | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiĉoj | Adreso | Retpoŝto

El "AmUzE" 2-3/99, p. II


(c) Tiu æi paøo estas kreita de  GSM: +359 87 62-74-26
Lasta aktualigo: la 2-an de januaro 2000
La paøo estas parto de la TTT-ejo de revuo "AmUzE":
<http://www.interpres.org/amuze>