Make your own free website on Tripod.com

Karaj legantoj kaj legontoj de "AmUzE",

Karaj legantoj kaj legontoj de "AmUzE",

Malpli ol 10% el vi repondis al nia demandaro en "AmUzE" 1/99. Ni ankoraŭ foje petas vin plenigi la enketilon kaj per tio helpi al la revuo iĝi tiel bona, kiel vi meritas!

Se vi preferas, vi povas ne respondi al iuj demandoj, kiuj rilatas al vi mem. Sed ni estus ege dankaj, se vi respondus - tiel ni pli bone konos kaj kontentigos viajn interesojn.

Vi povas sendi al ni ankaŭ kopiojn de la enketilo. Se post iu demando estas kelkaj elekteblaj respondoj, bonvolu indiki la validan per kruceto en la apuda kvadrato.

Se vi preferas, vi povas ne respondi al iuj demandoj, kiuj rilatas al vi mem. Sed ni estus ege dankaj, se vi respondus - tiel ni pli bone konos kaj kontentigos viajn interesojn.


AmUzE-prapaĝo | Enhavo de "AmUzE" 2-3/99 | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiĉoj | Adreso | Retpoŝto

ENKETILO

KIU VI ESTAS, KIA VI ESTAS?

Enketilo - Testo

KIEL VI TAKSAS LA UNUAJN TRI NUMEROJN DE "AmUzE"?

KION VI ATENDAS DE "AmUzE" ESTONTE?

KIEL "AmUzE" ESTU FACILLINGVA?

Ni ĝenerale strebos al facila stilo kaj facila lingvaĵo kaj laŭeble evitos neologismojn kaj fakvortojn. Kion ankoraŭ ni faru, por ke la revuo estu pli facila por komencantaj kaj meznivelaj esperantistoj?

KION NI EBLE FORGESIS DEMANDI?

Se vi deziras sciigi al ni ion, pri kio ni ne demandis, faru tion tie ĉi aŭ uzu apartan folion, se necese. ....................

DANKON PRO LA AFABLECO RESPONDI AL NIAJ DEMANDOJ!


AmUzE-prapaĝo | Enhavo de "AmUzE" 2-3/99 | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiĉoj | Adreso | Retpoŝto

El "AmUzE" 2-3/99, p. 47-48


(c) Tiu æi paøo estas kreita de  GSM: +359 87 62-74-26
Lasta aktualigo: la 2-an de januaro 2000
La paøo estas parto de la TTT-ejo de revuo "AmUzE":
<http://www.interpres.org/amuze>