Make your own free website on Tripod.com

MirAgxe


AmUzE-prapaĝo | Enhavo de "AmUzE" 2-3/99 | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiĉoj | Adreso | Retpoŝto

Jen paĝoj por 7- kaj 107-jaruloj, kiuj ankoraŭ kapablas
rigardi per la okuloj de infano kaj miri pri la mondo.

Sekciestro estas la ĉarma 9-jara fraŭlineto Elizabet SIMEONOVA
(por geamikoj simple "Eli") el Sofio, kiu diligente
kaj sindediĉe kolektas legaĵojn, ilustras, elpensas konkurs-temojn,
serĉas kunlaboremulojn. Ŝi jam kolektis tiel multajn publikindaĵojn,
ke certe "AmUzE" devos plimultigi siajn paĝojn
aŭ ekeldoni apartajn kajerojn.

Bonvolu kuraĝigi per leteroj kaj per kontribuaĵoj nian junan
help-redaktorinon, kiu sendas al vi multajn kisojn
kaj varmajn (ja somerajn) salutegojn!

Eli-1Eli-2

En tiu ĉi numero ni aperigas kelkajn ŝercojn kaj ilustraĵojn.


***

muso


***

fajro


***

(1)

(2)

(3)

drinkejo


AmUzE-prapaĝo | Enhavo de "AmUzE" 2-3/99 | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiĉoj | Adreso | Retpoŝto

El "AmUzE" 2-3/99, p. 18-20


(c) Tiu æi paøo estas kreita de  GSM: +359 87 62-74-26
Lasta aktualigo: la 2-an de januaro 2000
La paøo estas parto de la TTT-ejo de revuo "AmUzE":
<http://www.interpres.org/amuze>