Enhavo de      2-3/99


AmUzE-prapaĝo | Enhavo de "AmUzE" 2-3/99 | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiĉoj | Adreso | Retpoŝto

Kovrilpaĝo: I

Kovrilpaĝo: IV

Kovrilpaĝo: II Prokrastismo (historiaj ekzemploj)

Kovrilpaĝo: III Note & Tone: "Jubilea kanto"
de Lâĉezar Krâstev - konkurso pri teksto!

Temo de la numero: 2 Interesaj tempoj

TutEre: 4 Rezolucio 11.59 h. (Ulrich BECKER)

JesPeranto: 6 Projekto Interkulturo; 9 Indiĝenaj dialogoj

MiOpe: 14 Mortintaj ĉevaloj

BombonFarte: 15 Kio estas drogo?
(E. James LIEBERMAN, Brett SCHULTZ)

InTime: 16 Ŝovu vian nazon en fremdan
vazon... aŭ teleron! (Testo)

Gaste&Guste: 17 Por la festa tablo; "Maja Reĝino"

MirAĝe: 18 Paĝoj por 7- kaj 107-jaruloj

MezEjo: 21 La Guguletoj - Oka cirka fabelo (JULKA)

MuzEjo: 29 "Mi deziras interesigi esperantistojn pri muziko
kaj muzikistojn - pri Esperanto" - intervjuo kun L.Krâstev
31 La 9 muzoj - respondo kaj premio

KonScie: 32 La obeema kanibalo (Marjorie BOULTON)

EspeReto: Informoj el la Interreto
36 Polica emblemo en Esperanto;
36 Senpagaj informoj pri telefonnumeroj;
37 Kia estas la Esperanta hararstilo;
37 Ĝisdatigitaj retpaĝoj;
37 Grupo Nifo;
37 250.000-foje Esperanto;
37 "Mi estas freneza";
38 ESPERANTO EN RADIO

Gaje&Gajne: Distroj, enigmoj
40 Zigzago; 40 Alumetoj; 41 Falsa monero; 41 Trompaj kvadratoj
41 Solvoj kaj premioj

TroFee: 42 Ludo "Abtrak"

Afiŝejo: 13 Komuniko de la Akademio de Esperanto;
46 Korespond-anoncetoj

Enketilo: 47 Bonvolu respondi!!!


Se vi ne povas legi la literojn kun supersignoj laŭ la normo Latin3,
eblas retpoŝte ricevi tekstojn el "AmUzE" 1/99 kaj 2-3/99
(sen bildoj, kun x-oj anstataŭ supersignoj).
Petu de la redakcia retadreso!AmUzE-prapaĝo | Enhavo de "AmUzE" 2-3/99 | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiĉoj | Adreso | Retpoŝto

:-) :-) :-)
Kun "AmUzE" vi ridos...
aŭ almenaŭ ne ploros!


(c) Tiu æi paøo estas kreita de  GSM: +359 87 62-74-26
Lasta aktualigo: la 2-an de januaro 2000
La paøo estas parto de la TTT-ejo de revuo "AmUzE":
<http://www.interpres.org/amuze>